Ekologický audit

Nejste si jisti naplněním všech legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí? Máte zájem zmapovat stav plnění těchto požadavků? Hrozí Vám pokuta za neplnění požadavků nebo se na Vás chystá kontrola? Zejména v těchto situacích pro Vás může být užitečný ekologický audit.

Ekologický audit je prověřením stavu plnění právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. Podle zájmu klienta provádíme jak celkový audit (identifikace a kontrola plnění všech relevantních environmentálních požadavků) nebo dílčí audit v oblasti určené klientem. Zároveň pomůžeme definovat potřebná opatření či nastavit způsob řízení činností v návaznosti na zjištění.

Návazné činnosti vyplývající z ekologického auditu si klient zajišťuje podle našich zjištění samostatně nebo může využít našich poradenských služeb.

Pro bližší informace, případně zpracování nabídky, nás prosím kontaktujte.