Environmentální due diligence

Environmentální due diligence (EDD) představuje komplexní posouzení environmentálních rizik při koupi podniku (nebo jeho části) nebo nemovitosti (nemovité věci), případně při rozšiřování stávajících prostor firmy. AUROS PB nabízí posouzení stavu pořizovaného objektu z pohledu historických i současných požadavků týkajících se životního prostředí.

Služba je vždy přizpůsobena konkrétním požadavkům klienta jak z časového (pokud potřebujete prověření rychle, snažíme se vyjít maximálně vstříc), tak obsahového hlediska (základní nebo podrobné prověření). Samozřejmostí je důvěrnost informací (zejména ve fázi plánování akvizice).

Standardně je environmentální due diligence rozděleno do dvou fází, v první prověříme existenci a aktuálnost legislativních souhlasů, souvislosti umístění lokality, rizika starých zátěží, provedeme místní zmapování souladu činností a technologií s legislativními požadavky a zhodnotíme úroveň systému environmentálního managementu. Druhá fáze zahrnuje podrobné ověření plnění legislativy, detailní prověření ekologických rizik (podle potřeby zahrnuje i vzorkování, průzkumy či analýzy). Výsledná zpráva dává klientovi jasnou informaci o rizicích v oblasti životního prostředí, která jsou s koupí podniku nebo areálu spojena.

Podle zájmu klienta spolupracujeme i na vymezení podmínek transakce v návaznosti na identifikovaná environmentální rizika.

Pro bližší informace, případně zpracování nabídky, nás prosím kontaktujte.